...

Reklamacje i zwroty

ZWROTY

Zgodnie z obowiązującym prawem, klient może w terminie 14 dni, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.

W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.

Zwrócony towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów eksploatacji.

Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony towar, wypełnij formularz zwrotu i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem. Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem dołącz także dowód zakupu.

Adres do zwrotu:

Strugnica Olga Lorczak

Ul. Drzymały 10

66-008 Świdnica

REKLAMACJE

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne ślady uszkodzenia,  należy w obecności kuriera spisać protokół szkody.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.